Views
3 years ago

Brochure tomato Albania 2017

Domatja E15A.50619 F1 |

Domatja E15A.50619 F1 | Hibrid i ri E15A.50619 F1 është një hibrid mjaft i vlerësuar për frutat cilësorë dhe rendimentin e lartë. Madhësia e frutit është 180 - 230 gr. Në një kat vendos 5 - 6 fruta. Është shumë cilësore dhe me fruta uniforme. Ka pjekie të njëtrajtëshme dhe fruta me shkëlqim të mrekullueshëm. Gjithashtu ka lidhje të mirë dhe të rregullt të frutave. HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-2 | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj E15A.50619 F1 Sakura F1 Domate cherry Sakura F1 Sakura është hibrid i hershëm i llojit të domates “cherry” që ka rendimente të larta. Ka nyje shumë kompakte me aftësi të madhe të rritjes së majës. Formon lule shumë të rregullta. Frutat janë të forta me ngjyrë intensive, me shije të mirë dhe nuk janë të ndjeshme ndaj plasaritjes. Madhësia mesatare e frutave është nga 18–22g. Për arsye të aftësisë së tyre adaptuese dhe qëndrueshmërisë ndaj sëmundjeve ky hibrid kultivohet në të gjithë rajonin. HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1 | IR: Ma/Mi/Mj | T: Si Domate kumbull indeterminante Policarpo F1 Është hibrid i ri shumë i hershëm i Domates kumbull indeterminante. Ka një prodhimtari të lartë dhe frutat kanë madhësi të njëtrajtëshme. Madhësia e frutit është 180 - 200g. Karakterizohet nga rritja e njëtrajtëshme dhe lidhja e mirë e frutave edhe në kushte të temperaturave të larta. Për arësye të rezistencës së lartë Policarpo është e përshtatshme në të gjitha format e kultivimit. HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pst | IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj Domatja Kodi Emri shkencor Termi në Shqip Viruset Kërpurdhat ToMV Tomato mosaic virus Virusi mozaik i domates TSWV Tomato spotted wilt virus Virusi i vyshkjes së njollosur të domates TYLCV Tomato yellow leaf curl virus Virusi i përdredhjes së gjetheve të domates. Ff Fulvia fulvum cladosporium fulvum) Kladosporioza e domates Fol For Fusarium oxysp. f.sp. lycopersici Fusarium oxysp. f.sp. radicis-lycopersici Trakeofuzarioza e qafes së indeve drunore. Trakeofuzariozae rrënjëve. On Oidium neolycopersici Hiri i solanoreve Va Verticillium albo-atrum Trakeoverticilioza e qafës së indeve drunore. Vd Verticillium dahliae Trakeoverticilioza As Alternaria solani Alternaria e domates ( kalbëzimi nekrotik) Ma Alternaria solani Nematoda Arenaria (Ranore). Nematodat Mi Meloidogyne incognita Nematoda – Incognita ( e pa njohur) Mj Meloidogyne javanica Nematoda – Japanika 6 | Enza Zaden Policarpo F1 Descriptions, recommendations and illustrations in brochures and leaflets shall correspond as closely as possible to tests and practical experience and are subject to typographical and/or printing errors. This information shall be provided to assist professional growers and users, whereby variable local conditions must be taken into account. Under no circumstances shall Enza Zaden accept liability based on such information for deviating results in the cultivated product. Current information concerning the resistances is available on www.enzazaden.com. Enza Zaden | 7

Enza Zaden Brochures

Огурец
Пряно-вкусовые культуры 2019 | 2020
Лук
Перец 2019
Тыква 2019
Салаты Eazyleaf
Дыня 2018
Қауын 2018
Редис | Дайкон 2017 | 2018
Тыква 2017 | 2018
Корнишон 2017 | 2018